Εκδήλωση από την ΕΣΣΕ (αντίγραφο)

Εκδήλωση από την ΕΣΕΕ με θέμα "Καταγράφοντας το μέλλον του Εμπορίου" στις 27-29.05.2022

27
2022 May
  -  
27
2022 May
0 Σύνολο ωρών
0 € Τιμή για ενήμερα μέλη
0 € Τιμή για μη ενήμερα μέλη
0 € Τιμή για μη μέλη

Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας

Όνομα υπευθύνου: Ιωάννης Παχουλάκης

Τηλέφωνο 1: 2310459496

Τηλέφωνο 2: -