Κατηγορία Εκδηλώσεων

Ημερίδες

30
2022 June
 - 
30
2023 June

Ημερίδα Α

Ημερίδα

Σύνολο ωρών: 12.00
Τιμή: Δωρεάν - 30.00 €
31
2022 May
 - 
31
2022 May

Χρηματοδοτικά εργαλεία, Ασφάλιση, INCOTERMS

Χρηματοδοτικά εργαλεία, Ασφάλιση, INCOTERMS

Σύνολο ωρών: 5.00
Τιμή: Δωρεάν - 30.00 €
25
2022 May
 - 
25
2022 May

Διεθνείς Συμβάσεις, Διεθνής Διαμεσολάβηση, Διαιτησία

Διεθνείς Συμβάσεις, Διεθνής Διαμεσολάβηση, Διαιτησία

Σύνολο ωρών: 50.00
Τιμή: Δωρεάν - 30.00 €
04
2022 May
 - 
04
2022 May

Στρατηγική Διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού

Εκπαιδευτικές Εσπερίδες Προώθησης Εξαγωγών διοργανώνει το ΕΒΕΘ

Σύνολο ωρών: 4.00
Τιμή: Δωρεάν - 30.00 €